Samen vormgeven aan participatie

Wat wordt jouw rol in onze veranderende samenleving?

De verandering gaat komen.

Soms moet

je dingen

ook eens van een ander horen.

Gewoon jezelf weer opnieuw ontdekken.

Ontstaan

 

Onder de naam CITAC ontwikkelden een aantal langdurig werklozen zelf een participatieprogramma.

 

Iedere deelnemer neemt zijn eigen rol in de groep (de cirkel) in en is daarmee direct belangrijk.

Participatie start dan ook onmiddelijk bij deelname.

 

CITAC- Cirkels van Inspiratie-Training-Activering-Coaching

Een uitgebreide pilot in de afgelopen jaren toont aan dat het CITAC-participatieprogramma constructief werkt.

Zonder platform hadden we nooit zo

ver kunnen komen.

Doel

 

Stichting CITAC wil langdurig werklozen nieuwe kansen bieden. Mensen die, door omstandigheden, langdurig zonder betaald werk leven, hebben vaak een afstand tot de maatschappij en arbeidsmarkt.

Stichting CITAC creëert juist voor hen nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke- en arbeidsparticipatie.

Durven dromen van een nieuwe bestemming.

Aanpak

 

De kern van het CITAC-programma ligt in het frequent bij elkaar komen van de deelnemers uit de doelgroep. Deze ontmoetingen halen de deelnemers uit hun (vaak aanwezige) sociale isolement. De deelnemers leren elkaar te vertrouwen en komen tot ontdekking dat door te delen de last lichter wordt.

 

We leren deelnemers anders te kijken naar zichzelf en hun situatie. We stimuleren deelnemers om te gaan bewegen, op zoek te gaan naar nieuwe bestemmingen. Daarbij is het succes van de één de hoop van de ander.

 

 

Anders leren kijken

naar jezelf en je omstandigheden

Door persoonlijke coaching krijgt de deelnemer een beter zicht op zijn of haar competenties en mogelijkheden.

 

In de groep delen de deelnemers hun verhalen en leren ze van elkaar. De deelnemers worden uitgenodigd om te ontdekken wat hun kracht is en welke elementen zorgen voor beperkt zicht.

 

 

 

Inspirerende ontmoetingen

We komen samen

om te delen, te leren

en elkaar te motiveren.

Peter

Voel je verbonden met ons want we zitten allemaal in

hetzelfde schuitje.

Nick

Je vindt erkenning

bij elkaar.

Renze

Ik heb een positievere kijk gekregen op wat ik zelf allemaal kan.

Rob

Door te delen word je

zelf sterker.

Danny

We leven niet om

te kunnen werken.

Arjan

 

Gewoon jezelf weer opnieuw ontdekken.

Wim

Fijn om te zien dat er werkelijk mensen bij een bedrijf terecht kunnen komen.

Activeren

 

CITAC verbindt zich met diverse maatschappelijke organisaties en stimuleert deelnemers deel te nemen aan activiteiten. Dit kan zowel individueel als groepsgewijs zijn.

Activiteiten voor Voedselhulp Langedijk

Samen aan het werk

CITAC benadert ondernemingen die vorm willen geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid.
We vertellen ons eerlijke verhaal en vragen hun om één van onze deelnemers een kans te geven weer mee te doen in het arbeidsproces.

Stichting CITAC als smeerolie tussen het bedrijfsleven en langdurig werkelozen.

 

Dick de Jong

Directeur/eigenaar Overdie Fines BV

Dick de Jong over Stichting CITAC

Renze bij Overdie Fines BV

Met stichting CITAC wil oprichter Klaas Jan Scholtens inhoud geven aan zijn passie voor mensen in kwetsbare situaties. Hen anders leren kijken naar zichzelf en de omstandigheden, waardoor er beweging komt.

Klaas Jan over zijn passie

We creëren hoop!

Het succes van de één

is de hoop van de ander

Contactpersoon: Klaas Jan Scholtens

0637166330

Copyright © 2017 Stichting CITAC. Alle rechten voorbehouden.

Stichting CITAC

 

Dorpsstraat 215

 

1721 BJ  Broek op Langedijk

 

 

 

KvK 67953360

 

NL62RABO0316956139

communicatie- en vormconcept: anton spruit